ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΑΕΤΟΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΣΤ`ΑΣΤΡΑ


...ΚΡΑΣΙΝ ΕΧΩΝ ΩΡΩΝ ,ΤΕΤΡΑΒΑΜΟΣΙ ΠΟΣΣΙ ΧΟΡΕΥΩΝ...

"Άφοβον ο θεός, ανύποπτον ο θάνατος και ταγαθόν μεν εύκτητον, το δε δεινόν ευκαρτέρητον." Τετραφάρμακος-Επίκουρος

Ardea cinerea-Σταχτοτσικνιας-Grey heron

 
 
  
 
 
 
 

No comments: